Hướng dẫn

Home » Hướng dẫn

THÊM DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Nhập thông tin như hình:

Bước 3: Nhấn nút Thêm danh mục mới để thêm danh mục

SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Chọn danh mục cần sửa rồi sửa thông tin như tạo danh mục mới:

Bước 3: Nhấp Cập nhật để lưu lại

SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Chọn danh mục cần xóa rồi nhấn Xóa:

THÊM SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Thêm Mới

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm như bên dưới:

Bước 3: Chọn danh mục sản phẩm cho sản phẩm ở cột bên phải, và giá cho sản phẩm ở bên trái phía dưới:

Nếu muốn quản lý kho hàng hay số lượng hàng hoá còn trong kho thì nhấn vào nút kiểm kê kho hàng:

Bước 4: Điền mô tả ngắn và ảnh đại diện + album ảnh cho sản phẩm:

Bước 5: Nhấn nút Đăng Bài Viết bên trên cùng phía bên phải để đăng sản phẩm mới

SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu Sản phẩm chọn 1 sản phẩm bất kỳ để sửa.

Bước 2: Sửa thông tin giống như lúc up sản phẩm mới sau đó nhấn nút Cập Nhật để hoàn thành.

XOÁ SẢN PHẨM

Từ menu Sản Phẩm chọn sản phẩm cần xoá nhấn Xoá tạm để xoá sản phẩm. Sản phẩm sau khi xoá sẽ bị xoá vào thùng rác để có thể khôi phục nếu xoá nhầm.

THÊM CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục sau đó nhập thông tin như ảnh và nhấn nút Tthêm chuyên mục:

SỬA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục chọn chuyên mục cần sửa, nhập nội dung và nhấn Cập Nhật để lưu

XÓA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục chọn chuyên mục cần xóa sau đó nhấn Xóa:

THÊM TIN TỨC

Bước 1: Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn Viết bài mới như hình:

Bước 2: Nhập thông tin của bài viết như hình:

Bước 3: Chọn ảnh đại diện cho bài viết và đăng bài.

SỬA TIN TỨC

Bước 1: Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn bài viết bất kỳ để sửa:

Bước 2: Nhập thông tin bài viết như bước thêm tin tức rồi lưu lại

XÓA TIN TỨC

Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn xóa tạm để xóa bài viết. Bài viết sau khi xóa sẽ được chuyển đến thùng rác để có thể khôi phục nếu xóa nhầm:

Có thể xóa nhiều bài một lúc bằng cách tích chọn nhiều bài viết rồi chọn tác vụ Bỏ vào thùng rác rồi chọn Áp dụng

Hotline: 0932.325.681
Nhắn tin facebook Zalo: 0932.325.681 SMS: 0932.325.681